Varis Kullanıcı Sözleşmesi

Bikenar.net Varis Kullanıcı Sözleşmesi  

 

Hükümler

Sözleşme Hakkında

“Varis Kullanıcı”, bir Bikenar.net kullanıcısı tarafından e-posta adresi sisteme tanımlanmış ve bu nedenle sistem tarafından kullanıcının platformda aldığı notları kendisine bırakmak istediğini içeren e-posta veya SMS bildirimine onay vererek Bikenar.net ("Şirket") ile hukuki olarak bağlayıcılığı olan bu Hizmet Sözleşmesi'ni ("Sözleşme") akdetmiş kişidir. Hizmetlerimizi kullanımınız, ayrıca Çerez Politikamıza da tabidir.

Hizmetlerimiz

İşbu Sözleşme, halihazırda www.bikenar.net alan adı veya Bikenar.net cep telefonu uygulaması üzerinde yer alan platform ("Platform") aracılığı ile verilen “Not Tutma”, tutulan notları kullanıcıya bir şey olması halinde bırakabilecek “Varis Kullanıcılar Atama”, Varis Kullanıcıların, kullanıcıya bir şey olması halinde sisteme girerek “Kayıp Bildiriminde Bulunma”, kendilerine bırakılmış “Notları Okuma”, bu hizmetler için Platform içinde yapılan veri toplama ve Platform dışında yapılan araştırma ve pazarlama aktiviteleri de dahil olmak üzere bu Sözleşme altında sunulduğu ifade edilen diğer tüm hizmetler ("Hizmetler") için geçerlidir. Hizmetlerimizin not tutan kayıtlı kullanıcıları "Kullanıcı", kullanıcıların tuttukları notlar “Not”, kullanıcıların tuttukları notları kendilerine bir şey olması halinde okuyabilmeleri için yetkilendirdikleri ve Bikenar.net Platform'unun kullanımı için aktif sözleşmesi bulunan kayıtlı kullanıcılar ise "Varis Kullanıcı" olarak adlandırılır. "Kurum" ise Kişisel Verileri İşleme Kurumu'nu ifade etmektedir. İşbu Sözleşme Varis Kullanıcı için geçerlidir. 

 

Platform kullanımına ilişkin hükümler

 • Varis Kullanıcı, üyeliği kapsamında üyelik formunda ("Form") verdiği ve Platform'da paylaştığı tüm bilgilerden yararlanarak Şirket'in kendisi için bir hesap ve profil oluşturmasına peşinen izin vermektedir. Formdaki bilgilerin doğruluğu konusunda ortaya çıkabilecek ihtilaflarda her türlü hukuki, cezai ve/veya idari sorumluluk bizzat Varis Kullanıcıya aittir.
 • Kullanıcının platform üzerine varis adaylarının e-posta adreslerini ve cep telefonu numaralarını girmesi, platformun bu adreslere ve telefon numaralarına kullanıcının o kişiyi varis atama talebini bir e-posta ve sms yoluyla bildirmesi, varis adayının da bu talebi onaylamasının ardından Varis Kullanıcının şirketle arasında resmi bir sözleşme başlamış olur.
 • Kullanıcılar Platforma şirketten satın aldıkları tarifenin müsaade ettiği sayıda varis adayının adresini girebilirler. En az 3 varis adayının e-onayı alınmadan platformun işlevleri çalışmaya başlamaz. E-Onay, Varis Kullanıcıya platform tarafından gönderilen not bırakma talebi e-postasında verilmiş olan onay linkini tıklayarak “Evet, onaylıyorum” cevabını seçip “Gönder” seçeneğini işaretleyince verilmiş olur.
 • Varis adayı, kendisine iletilen not bırakma talebini 72 saat içinde onaylamalıdır. Bu süre içinde onaylanmamış olan not bırakma talepleri varis adayı tarafından kabul edilmemiş sayılır. Varis adayı 72 saat içinde onaylanmadığı not bırakma talepleri hakkında şirketten herhangi bir talepte bulunamaz.
 • Eğer Kullanıcı, varis adayına iletilen not bırakma talebi daha onaylanmadan kayıp bildirimine konu olmuş ve bu bildirimin doğruluğu da sistem tarafından teyit edilmişse varis adayının bırakılan notlara erişim hakkı kazanabilmesi için kullanıcının not bırakma talebine, talebin iletildiği tarih ve saatten başlamak üzere toplamda 72 saat içinde onay vermesi gerekir.
 • Varis Kullanıcı, daha önce onay verdiği bir not bırakma talebini dilediği zaman sistem üzerinde iptal edebilir. Bu durumda şirketle yapılmış olan sözleşme de son bulmuş olur.
 • Varis Kullanıcı daha önce kabul ettiği bir not bırakma talebini sistem üzerinden iptal ederse bu iptal durumu kullanıcıya e-posta veya sms yoluyla iletilir.   
 • Kullanıcı, tayin ettiği Varis Kullanıcıları daha sonra platformda silebilir. Sistem üzerinde kullanıcı tarafından silinen Varis Kullanıcılar bu durum hakkında e-posta veya sms yoluyla bilgilendirilirler.
 • Kullanıcı, sistemden bir günde sadece bir (1) Varis Kullanıcısını silebilir.
 • Kullanıcının platformda tuttuğu notları bırakabilmek için sisteme girdiği varis atama talepleri kullanıcının kendi tercihleri doğrultusunda varis adaylarına e-posta veya telefona SMS göndermek suretiyle üçüncü taraflara aktarılmaktadır.
 • Kullanıcılardan e-posta veya SMS yoluyla varis olma talebi almış kişiler bu talebi sistem üzerinde onayladıklarında üç farklı konuda sorumluluk almayı da kabul etmiş sayılırlar. Bunlar;
  • 1. Varisi olunan kullanıcıya bir şey olması halinde (Vefat ya da kaybolma) sisteme girerek kayıp bildiriminde bulunarak platformu uyarmak,
  • 2. Varisi olunan kullanıcı hakkında oluşturulmuş herhangi bir kayıp bildirimi varsa platform tarafından gönderilen doğrulama e-postasına yanıt vermek (Reddetmek veya onaylamak)
  • 3. Varisi olunan kullanıcının vefat ettiğinin ya da kayıp olduğunun platform tarafından teyit edilmesi halinde kullanıcının tuttuğu notlara erişmek
 • Varis Kullanıcı, kendisine bırakılan notları eğer kullanıcı daha önceden bu notların parasını ödemişse hemen, ödememişse de 10 ABD Doları tutarındaki bedeli ödeyerek okuma hakkına sahip olur.
 • Varis Kullanıcı, kendisini varis olarak atayan kullanıcıya bir şey olması durumunda (kaybolma, vefat vb..) sisteme girerek menüdeki “Kayıp Bildiriminde Bulun” tuşu üzerinden sistemi uyarır.
 • Platformda tutulan notlar, kullanıcıya bir şey olması halinde sistemde özel olarak bir Varis Kullanıcı seçilmişse yalnızca o Varis Kullanıcıyla/larla paylaşılır. Paylaşılmak üzere herhangi bir Varis Kullanıcı seçilmemiş olan notlar tüm Varis Kullanıcılar tarafından görüntülenir.
 • Kullanıcı, bir Varis Kullanıcı tarafından kendisi hakkında kayıp bildiriminde bulunulabileceğini peşinen kabul eder.
 • Kullanıcı kendisi hakkında bir Varis Kullanıcı tarafından kayıp bildiriminde bulunulursa platform tarafından bu bilginin doğruluğunu teyit etmek amacıyla gönderilen e-postaya en geç 72 saat içinde yanıt vermelidir. (72 saatlik süre daha sonra kullanıcı tarafında profil sayfasına girilerek değiştirilebilmektedir.) Kullanıcı, kendisine gönderilen e-postanın doğruluğu hakkında sistem tarafından otomatik olarak belirlenmiş olan 72 saatte ya da profilde kendisinin belirleyeceği süre içinde sisteme bir değerlendirmede bulunmazsa bu kayıp bildiriminin sistem tarafından doğru bir kayıp bildirimi olarak kabul edileceğini ve bu bildirimin doğruluğunun diğer varis kullanıcılara da sorulacağını kabul eder. Varis kullanıcıların en az 1/2’sinin bulunulan kayıp bildirimini onaylaması halinde platformda tuttuğu notların platform tarafından sisteme tanımlanmış Varis Kullanıcıların bilgisine sunulacağını peşinen kabul eder.
 • Birden çok sayıdaki Varis Kullanıcı aynı kullanıcı hakkında platforma kayıp bildiriminde bulunursa o kullanıcı kendisine gönderilen teyit e-postasına olumsuz yanıt verse dahi kayıp bildiriminin doğru olup olmadığı kayıtlı tüm Varis Kullanıcıların değerlendirmesine sunulur.
 • Kullanıcı, platformun kural ve işleyişi çerçevesinde tutulan notların Varis Kullanıcılarla paylaşılması halinde şirketten herhangi bir talepte bulunamaz veya şirketi şikayet edemez.
 • Kullanıcı, platforma aldığı notlar üzerinde, Şirket'in herhangi bir müdahale hakkı olmadığını peşinen kabul eder.
 • Kullanıcıya bir şey olduğunun platform tarafından teyit edilmesi halinde Varis Kullanıcılar bu durumdan e-posta ve sms yoluyla bilgilendirilirler.
 • Kullanıcıya bir şey olduğunun platform tarafından teyit edilmesi halinde Varis Kullanıcılar ilgili notlara kaybın teyit edildiği tarihten itibaren beş (5) yıl boyunca erişebilirler. Bu süre içerisinde okunmayan notlar sistem tarafından silinir.
 • www.bikenar.net ‘te hesap açmak, not bırakabilmek veya not okuyabilmek için belirlenmiş en düşük yaş 13’tür. (on üç) 13 yaşından küçük çocuklar www.bikenar.net ‘e üye olamaz ve hizmet satın alamaz.
 • Platform, Kullanıcı ve Varis Kullanıcının sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak kullanıcı yaşını yanlış yazmamışsa bundan dolayı şirkete hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemez.

 Kullanıcı ile iletişim

Şirket'in Varis Kullanıcı tarafından Platform'a kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen iletişim adresleri üzerinden Varis Kullanıcıya iletişim, yeni ürünlerle, sistem geliştirmeleri ile ilgili bildirim ve diğer amaçlarla ulaşma ve e-posta gönderme hakkı bulunmaktadır.

Varis Kullanıcı işbu Sözleşme'yi kabul etmekle aksine bir bildirimi olmadığı müddetçe Şirket'in kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir. Varis Kullanıcı, hesap ayarları üzerinden veya kendisine gönderilen e-postada yer alan "Listeden çıkmak istiyorum" bağlantısını kullanarak e-posta listesinden çıkabilir.

Platform, kullanıcının kendisinin ve Varis Kullanıcıların platformdaki iletişim bilgilerinin tam ve güncel olduğunu kabul eder ve işleyişini bu bilgiler üzerinden yürütür. Kullanıcının ve/veya Varis Kullanıcının iletişim bilgilerindeki yanlışlık, eksiklik veya güncel olmamasından kaynaklı oluşabilecek aksaklıklardan Platform sorumlu tutulamaz.

 

Yükümlülükleriniz

Aşağıda yer alan yükümlülüklerin Varis Kullanıcı tarafından ihlali halinde Şirket, üçüncü kişiler nezdinde olanlar dahil, herhangi bir zarara uğradığında, bu zararı Varis Kullanıcıya rücu edebilir veya zararın karşılanması için hukuki işlem ve eylemlerde bulunabilir, gerektiğinde Varis Kullanıcıyı bilgilendirmek kaydıyla hesabı askıya alabilir veya kapatabilir.

 1. Platforma Varis Kullanıcı tarafından girilen bütün kişisel veriler doğru ve güncel olmalıdır.
 2. Şirket tarafından talep edildiği takdirde Varis Kullanıcıya ait kişisel verilerin onaylanabilmesi gerekmektedir.
 3. Varis Kullanıcının kişisel verilerinde bir değişiklik olması halinde platformdaki ilgili kısımların güncellenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde söz konusu bilgilerin doğru olduğu kabul edilecektir.
 4. Bu nedenle platform, Varis Kullanıcının; 
  • Güçlü ve güvenli bir şifre seçtiğini,
  • Şifreyi güvende ve gizli tuttuğunu,
  • Güvenlik amacıyla kullanıcının şahsi cep telefonuna gönderilen onay SMS’lerinin platform ile eşleştirilmesi sürecine bu işlemin Varis Kullanıcının kendisi tarafından yapıldığını,
  • Hesabın herhangi bir kısmını başkasına vermediğini ve bu kapsamda
  • Yasalara ve Sözleşme'ye uyduğunu kabul etmektedir.
 5. Bütün makul önlemler alınmasına rağmen hesabın ilgisiz kişilerce ele geçirilmesi veya Varis Kullanıcının elinde olmayan sistemsel sebepler dışında hesap ile ilgili yapılan her türlü eylemden Varis Kullanıcı sorumludur.
 6. Kullanıcı, Platformda, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında suç sayılabilecek hakaret, iftira, tehdit vb. nitelikteki içeriklere yer veremez.
 7. Varis Kullanıcı, kandırma, şaşırtma, haksız kazanç elde etme veya sair sebeplerle hesabını satışa koyamaz ve başkalarına kendi yararlarına veya üçüncü kişi yararına kullandıramaz.

Madde 8- Teslimat Prosedürü

Teslimat:

Platformda tutulmuş notlar gerekli şartlar oluştuktan sonra www.bikenar.net üzerinden Varis Kullanıcılarla paylaşılır.

Gerekli tüm şartlar oluşmuş ya da yerine getirilmiş olmasına rağmen Varis Kullanıcılar notlara ulaşamıyorsa bu gibi teslimat problemleri müşteri hizmetlerine info@bikenar.net e-posta adresi kullanılmak sureti ile şirkete derhal bildirilmelidir.

Kullanıcı platforma ne not almışsa Varis Kullanıcılarla o notlar paylaşılır. Varis Kullanıcılar kullanıcının kimlere not bıraktığını ya da kimlere ne not bırakıldığını şirkete soramaz veya bu konuda bir talepte bulunamaz. Bu gibi talepler söz konusu olacak olursa kullanıcılar ve Varis Kullanıcılar bu taleplerin karşılıksız bırakılacağını peşinen kabul ederler. 

Madde 9- Ürün İade ve Cayma Hakkına İlişkin Prosedürü

Hizmet İade: Kullanıcı, platformdan peşin ödemeli not bırakma hizmetine dair ödemeyi yaptıktan sonra en geç 14 gün (ondört gün) içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi kullanıcının ödemeyi yaptığı günden itibaren başlar.

İlgili ödemeyi yaparak platformda kendisine bırakılan notlara erişim hakkı kazanmış olan Varis Kullanıcının cayma hakkı yoktur. Varis Kullanıcı cayma talebinde bulunursa kendisine ödeme yapılmaz. Varis Kullanıcının kendisine bırakılmış olan notu, az bulma ya da beğenmeme nedeniyle şirkete itiraz etme hakkı yoktur. Çünkü şirket, kullanıcı platforma ne bırakmışsa Varis Kullanıcıya onu teslim eder.

Kullanıcının 14 gün içerisinde cayma hakkını kullanması halinde şirket, cayma bildirimini içeren e-postanın kendisine ulaşmasından itibaren en geç on gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve varsa kullanıcıyı borç altına sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeden iade edecektir.

Şirkete ulaşan cayma talebi iş bu sözleşmede belirtilen koşulları sağladığı takdirde iade olarak kabul edilir, geri ödemesi de kullanıcı kredi kartına/hesabına yapılır. Kredi Kartına yapılan iadelerin kredi kartı hesaplarına yansıma süresi ilgili bankanın tasarrufundadır.

 

Hizmet satın alma işlemi kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü şu şekilde uygulanacaktır:

 • Kullanıcı hizmeti kaç taksitle satın alma talebini iletmiş ise, Banka da kullanıcıya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. Şirket, bankaya hizmet bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların kullanıcının kredi kartına iadesi durumunda konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır.
 • Kart ile alınmış hizmetin iadesi durumunda şirket, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği kullanıcıya nakit para ile ödeme yapamaz. Kredi kartına iade, kullanıcının Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.

Madde 11- Gizlilik

Kullanıcı tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile şirkete bildirdiği bilgiler şirket tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır.

Şirket bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde şirket kendisinden istenen bilgiyi eğer elinde bulunduruyorsa ilgili makama sunabilir.

Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz. Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.

Kullanıcıya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca şirket tarafından standart hizmet teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni hizmetler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri kullanıcıya kendi onayı sonrasında gönderilebilir. 

Madde 12- Uyuşmazlık Durumunda Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri: İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Şirket’in yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Hizmet alımının gerçekleşmesi durumunda Kullanıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. …/…/…

Madde 13 – Bildirimler ve Delil Sözleşmesi

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, Kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-posta aracılığıyla yapılacaktır. Varis Kullanıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda www.bikenar.net'in resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

BiKenar.net

İletişim Linki: https://bikenar.net/?sayfa=iletisim

Adres: Kayalar Mahallesi 6030 Sokak No:3/18 D4 Blok No:29 20085 Merkezefendi/Denizli