Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ 

 

Türkiye’de kurulu, Kayalar Mahallesi 6030 Sokak No:3/18 D4 Blok No:29 20085 Merkezefendi/Denizli adresinde mukim, Gökpınar Vergi Dairesi, 6520120366 no’lu vergi mükellefi, BiKenar.Net (“Şirket” veya “Platform”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde, kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nda (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz; 

 

Aşağıda belirttiğimiz ve tarafımıza sağladığınız kişisel verilerinizin her koşulda; hukuki ilişkilerimiz kapsamında, 

 • İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, 
 • Tarafımıza bildirdiğiniz şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, 
 • Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, hizmetin ifası gereği yurtiçinde üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz. 

Bu Aydınlatma Metni’nde belirtilmiş olan bilgiler ve bunların işlenmesi, Bikenar.net’e (“Platform”) üye olduğunuz sırada belirttiğiniz veya Şirketimiz tarafından sağlanan formlarla belirttiğiniz kişisel verileriniz üyeliğinizi fiilen sonlandırmadığınız veya re’sen veri imha süreçlerine tabi tutulmadığınız sürece geçerlidir.  

 

Hangi kişisel verilerinizi işliyoruz? 

Platformumuzda bir şeyler not etmek isteyen kullanıcılarla, bu kullanıcıların sisteme tanımladıkları varislerin, platformumuzda, bu amaçları gerçekleştirmek ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmak gerekçeleri ile tüm üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek için kişisel verilerinizi işliyoruz. 

Söz konusu hizmetlerin ifası için işleyebileceğimiz verileriniz aşağıdaki gibidir; 

 • Kimlik verisi; Adınız, soyadınız, doğum tarihiniz ve yeriniz, cinsiyetiniz, medeni durumunuz, milliyetiniz 
 • İletişim verisi; E-posta adresiniz, adresiniz, cep telefon numaranız 
 • Özel nitelikli kişisel veri; Hesabınızda yer vermeniz halinde sağlığınıza, özel hayatınıza ilişkin bilgiler veya destek hattında otomatik ses kayıt sistemine kaydedilen özel nitelikli kişisel verileriniz, 
 • Eğitim verisi; Öğrenim durumunuz, 
 • Görsel ve işitsel veri; Gerçek kişiye ait fotoğraf, müşteri hizmetlerimizi aramanız durumunda ses kayıtları, 
 • Web sitesi/Uygulama kullanım verileri; Üye olduğunuz tarih, siteye login olma sıklığınız/zamanlarınız, ios/android/mobil site/web site kullanıcısı olduğunuza dair bilgiler, profil bilgilerinizin güncellenme tarihi, son login tarihiniz, son mesaj tarihiniz, uygulama silindi (evet/hayır), uygulama içerisinde yapılan her hareket, IP, Device ID, kullandığı operatör bilgisi, cihaz bilgisi (versiyon-model), mobil uygulamalarımızı kullandığınızda, cihazınız üzerinden onayınıza istinaden lokasyon verisini işliyoruz 
 • Diğer; varis adaylarınızdan talep ettiğimiz onaya istinaden varislerin adı soyadı, telefonu, e-postası, talebi onaylama ya da reddetme tarihleri, hesap oluşturma esnasında ve sonrasında bikenar.net tarafından kullanıcıya sorulmuş olan tüm soruların cevapları, kullanıcının platforma herhangi bir soru olmaksızın not aldığı her şeyi işliyoruz. 

Söz konusu verilerinizi, sisteme kullanıcı adı ve şifrenizle login olduğunuz ilk tarihten itibaren başlayarak platformda aldığınız notların varislerinizin kullanımına açılmasının ardından geçen beş yıllık süreye kadar sistemlerimizde saklayacağız. 

Platformda profil oluşturma esnasında ve sonrasında size sorulan/sorulmayan fakat kendi seçiminizle belirttiğiniz/verdiğiniz kişisel verilerinizi de hesabınızın içerisine kaydetmek suretiyle işliyoruz. Bu kapsamda, KVKK izni vermeyi tercih etmediğiniz durumda, hesabınızda bulunan bilgiler dışında herhangi bir kişisel verinize profilinizde yer vermemenizi öneririz. Bu durum nedeniyle platformda tutamayacağınız hiçbir nottan dolayı bikenar.net sorumlu tutulamaz.  

 

Kişisel verilerinizi niçin topluyoruz? 

 • Şirket’in platformunu geliştirmeye ve daha efektif hale getirmeye yönelik meşru menfaati gereği Çerez Politikamız’da da detayları belirtildiği üzere web sitemizde kullanılan çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi elektronik olarak topluyoruz. 

Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işliyoruz? 

Yukarıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi, size verdiğimiz hizmete ilişkin Hizmet Sözleşmesi’nin ifası için aşağıdaki amaçlarla işliyoruz 

 • Kendi kişisel arşivinizi oluşturabilmenize yardımcı olmak, 
 • Size bir şey olması halinde platforma aldığınız notları sizin yerinize varislerinizle paylaşabilmek, 
 • Sizden gelen çağrıları karşılamak ve destek ihtiyaçlarınıza cevap vermek, 
 • Verdiğimiz hizmetlere ilişkin bir şikâyet olduğu takdirde söz konusu şikâyeti sonuçlandırmak, 
 • Talebiniz doğrultusunda veya sosyal medyada yer alan şikayetler olması halinde bikenar.net hesabınızı incelemek, 
 • Bütçe yönetimi ve raporlama yapmak, 
 • Hizmet kalitemizi arttırmak ve hizmet kontrolü sağlamak, 
 • Platforma ve mobil uygulamalarımıza girişinizi kolaylaştırmak, 
 • Platformda ve mobil uygulamada yaşanan teknik sorunlarda müdahale edebilmek ve sorunun kaynağını anlayabilmek, 
 • Platformda, yukarıdaki koşullarla paylaştığınız veriler varisleriniz tarafından herhangi bir şekilde veri işlemeye tabii tutulduğunda varisleriniz de veri sorumlusu haline gelmektedir. Şirket aracılığıyla söz konusu verilerinizin Platform’umuz üzerinden varislerinizle paylaşılacağından, aldığınız notlarda bulunan herhangi bir talebinizin gerçekleştirilmesi, veri sorumlusu sıfatıyla sizin belirlediğiniz varislerinizin sorumluluğundadır. 
 • Platformumuza aldığınız normal ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizin silinmesini ve/veya yok edilmesini isterseniz bu talebinizi Şirket’imize iletebilirsiniz. 

Size verdiğimiz hizmeti en iyi şekilde yerine getirebilmek için sürekli gelişmeye ve ilerlemeye gayret ediyoruz. Bunun için, kişisel verilerinizi aşağıdaki şekilde işliyoruz 

 • Piyasa yorumlama, satış, pazarlama analizleri, yönetimsel analizler, finansman planlaması yapmak, site kullanımını yorumlamak, 
 • Size verdiğimiz hizmetin kalitesini arttırmak ve kalite kontrolünü sağlamak 
 • Sistemimizde daha iyi bir arşiv oluşturabilmek adına toplu e-posta ve SMS göndermek, 
 • Güncel ve Ar-Ge aşamasındaki uygulamalarımızın geliştirmek ve yönetimi sürecinde ürünü pazarlamak, 
 • Şirket içerisinde kullanılan yazılımları iç ve dış kaynak kullanarak geliştirmek, 
 • Yalnız gerekli olduğunda, yurt içindeki ve yurt dışındaki müşterilerimize destek vermek 
 • Kullanıcı ve varisler için hizmet satışını artırmak, pazarlama, müşteri memnuniyet analizinin yapılmasını sağlamak, 

Son olarak, hukuka ve usule uygun savcılık talepleri ve mahkeme kararları gibi hukuki talepler aracılığıyla tarafımızdan kişisel verilerinizin paylaşılması istendiğinde ve tabi olduğumuz mevcut yasal düzenlemeler gereği kişisel verilerinizi paylaşma yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Ayrıca kişisel verileriniz bizim de taraf olduğumuz bir uyuşmazlığa konu olduğu takdirde savunma hakkımızı kullanabilmemiz için gerekli olan avukat, bilirkişi, mahkeme gibi mecralarla ve kişilerle kişisel verilerinizi paylaşmamız gerekebilir. Bu hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve savunma hakkımızı kullanabilmek amacıyla kişisel verilerinizi işleyebiliriz. 

Profilinizde belirttiğiniz varis/varislere ait kişisel verilerin (isim, soy isim, telefon, e-posta vb) tarafımızca işlenebilmesi için, söz konusu kişi/kişilerin bilgilendirilmesi ve açık rıza (ları)nın alınması adına profilinizde belirttiğiniz varislere, tarafımızca bir bilgilendirme e-postası iletmekteyiz. Bu e-postaya varis adayının verdiği onaya istinaden belirttiğiniz varislerin bilgilerini profilinize ekliyoruz. 

 

Haklarınız 

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili; 

 • Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek, 
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek, 
 • Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek haklarına sahipsiniz. 
 • Ayrıca, Şirket’ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır. 

 

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini veya yok edilmesini) Şirket’ten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerinizi aktardığımız 3. kişilerin söz konusu imha talebinizle ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. İmha talebiniz hakkında hangi yöntemin uygun olduğunu somut olayın koşullarına göre değerlendireceğiz. 

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz. 

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz. 

Başvurunuzda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücreti uygulayabiliriz. 

 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirket’ imize teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.