Kullanıcı Sözleşmesi

Bikenar.net Kullanıcı Sözleşmesi  

 

Hükümler 

Sözleşme Hakkında 

Kullanıcı, "Üye ol" "Facebook ile Üye Ol" veya benzeri ifadeleri tıklayarak, kaydolarak, erişimde bulunarak veya hizmetlerimizi kullanarak, Bikenar.net ("Şirket") ile hukuki olarak bağlayıcı bu Hizmet Sözleşmesi'ni ("Sözleşme") akdetmiş olur. Hizmetlerimizi kullanımınız, ayrıca Çerez Politikamıza da tabidir. 

 

Hizmetlerimiz  

İşbu Sözleşme, halihazırda www.bikenar.net alan adı veya Bikenar.net cep telefonu uygulaması üzerinde yer alan platform ("Platform") aracılığı ile verilen “Not Tutma”, tutulan notları kullanıcıya bir şey olması halinde bırakabilecek “Varis Kullanıcılar Atama”, Varis Kullanıcıların kullanıcıya bir şey olması halinde sisteme girerek “Kayıp Bildiriminde Bulunma”, kendilerine bırakılmış “Notları Okuma”, bu hizmetler için Platform içinde yapılan veri toplama ve Platform dışında yapılan araştırma ve pazarlama aktiviteleri de dahil olmak üzere bu Sözleşme altında sunulduğu ifade edilen diğer tüm hizmetler ("Hizmetler") için geçerlidir. Hizmetlerimizin not tutan kayıtlı kullanıcıları "Kullanıcı", kullanıcıların tuttukları notlar “Not”, kullanıcıların tuttukları notları kendilerine bir şey olması halinde okuyabilmeleri için yetkilendirdikleri ve Bikenar.net Platform'unun kullanımı için aktif sözleşmesi bulunan kayıtlı kullanıcılar ise "Varis Kullanıcı" olarak adlandırılır. "Kurum" ise Kişisel Verileri İşleme Kurumu'nu ifade etmektedir. İşbu Sözleşme Kullanıcı için geçerlidir. 

 

Platform kullanımına ilişkin hükümler 

 • Kullanıcı, üyeliği kapsamında üyelik formunda ("Form") verdiği ve Platform'da paylaştığı tüm bilgilerden yararlanarak Şirket'in kendisi için bir hesap ve profil oluşturmasına peşinen izin vermektedir. Formdaki bilgilerin doğruluğu konusunda ortaya çıkabilecek ihtilaflarda her türlü hukuki, cezai ve/veya idari sorumluluk bizzat Kullanıcıya aittir.
 • Kullanıcılar, tuttukları notların kendilerine bir şey olması halinde platform tarafından paylaşılabilmesi için sisteme en az 3 Varis Kullanıcı tayin ederler. Varis Kullanıcı tayin etme işlemi kullanıcının platform üzerine varis adaylarının e-posta adreslerini girmesi, platformun bu adreslere kullanıcının o kişiyi Varis Kullanıcı atama talebini bir e-posta yoluyla bildirmesi, varis adayının da bu talebi onaylamasının ardından gerçekleşir. Kullanıcılar Platforma şirketten satın aldıkları tarifenin müsaade ettiği sayıda varis adayının adresini girebilirler. En az 3 varis adayının e-onayı alınmadan platformda not tutulamaz. (E-Onay, varis adayına platform tarafından gönderilen not bırakma talebi e-postasında verilmiş olan onay linkini tıklayarak “Evet, onaylıyorum” cevabını seçip “Gönder” seçeneğini işaretleyince verilmiş olur.)
 • Kullanıcı, tayin ettiği Varis Kullanıcıları daha sonra platformdan silebilir ancak Varis Kullanıcı sayısı üç’ün (3) altına düşen hesaplar “Pasif Hesap” statüsüne düşürülür. Varis Kullanıcı sayısı üç’ün altına düşen hesaplar e-posta yoluyla bu sayıyı üç ve üzeri bir sayıya çıkarmaları gerektiği konusunda uyarılır. Platform’un Pasif Hesaplar’a karşı (Hangi tip paket sahibi olunursa olunsun) herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Varis sayısı en az üç olan hesaplar “Aktif Hesap” olarak değerlendirilir. İşbu sözleşmeyle taahhüt edilen tüm hizmetler Aktif Hesaplar için geçerlidir.
 • Varis adayı, kendisine iletilen not bırakma talebini 72 saat içinde onaylamalıdır. Bu süre içinde onaylanmamış olan not bırakma talepleri varis adayı tarafından kabul edilmemiş sayılır. Varis adayı 72 saat içinde onaylanmadığı not bırakma talepleri hakkında şirketten herhangi bir talepte bulunamaz.
 • Eğer Kullanıcı, varis adayına iletilen not bırakma talebi daha 72 saat içinde onaylanmadan kayıp bildirimine konu olmuş ve bu bildirimin doğruluğu da sistem tarafından teyit edilmişse varis adayının bırakılan notlara erişim hakkı kazanabilmesi için kullanıcının not bırakma talebine, talebin iletildiği tarih ve saatten başlamak üzere toplamda 72 saat içinde onay vermesi gerekir.  
 • Varis Kullanıcı, daha önce onay verdiği bir not bırakma talebini dilediği zaman sistem üzerinde iptal edebilir. Bu durumda Varis Kullanıcının şirketle yapmış olduğu sözleşme de son bulur.
 • Varis Kullanıcı daha önce kabul ettiği bir not bırakma talebini sistem üzerinden iptal ederse bu iptal durumu kullanıcıya e-posta veya SMS yoluyla iletilir.  
 • Kullanıcı, sistemden bir günde sadece bir (1) Varis Kullanıcısını silebilir.
 • Kullanıcının platformda tuttuğu notları bırakabilmek için sisteme girdiği Varis Kullanıcı atama talepleri kullanıcının kendi tercihleri doğrultusunda varis adaylarına e-posta veya telefona SMS göndermek suretiyle üçüncü taraflara aktarılmaktadır.
 • Kullanıcılardan e-posta veya SMS yoluyla varis olma talebi almış kişiler bu talebi sistem üzerinde onayladıklarında üç farklı konuda sorumluluk almayı da kabul etmiş sayılırlar. Bunlar;
 • Varisi oldukları kullanıcıya bir şey olması halinde (Vefat ya da kaybolma) sisteme girerek kayıp bildirimi oluşturarak platformu uyarmak,
 • Varisi olunan kullanıcı hakkında oluşturulmuş herhangi bir kayıp bildirimi varsa platform tarafından gönderilen doğrulama e-postasına yanıt vermek ve durumu değerlendirmek,
 • Varisi olunan kullanıcının vefat ettiğinin ya da kayıp olduğunun platform tarafından teyit edilmesi halinde kullanıcının tuttuğu notları okuyabilmek.
 • Kullanıcı, platforma not bırakırken eğer farklı bir tarife tercihinde bulunmazsa ücretsiz tarifeden faydalanmaya başlar. Platformun belirlediği ücretsiz, yarım ve tam paketlerin içerik detayları aşağıdaki gibidir. Ödeme yalnızca bir kere alınır ve farklı bir pakete geçilmediği sürece aynı tarife üzerinden devam edilir. Daha önce Yarım Paket kullanmakta olan bir Kullanıcı Tam Paket’e geçmek isterse yalnızca aradaki fark kadar bir bedel ödeyerek Tam Pakete sahip olabilir.
 • Ücretsiz Paket: Not oluşturma (25 adet), Varis Kullanıcı atama (5 kişi), Kayıp Bildirimi Oluşturma (Sınırsız), Son Mesaj özelliği için Telefon Listesi Oluşturma (5 kişi)
 • Yarım Paket (20 ABD Doları): Not oluşturma (100 adet), Varis Kullanıcı atama (20 kişi), Kayıp Bildirimi Oluşturma (sınırsız), Son Mesaj özelliği için Telefon Listesi Oluşturma (20 kişi), Gelecek için zaman ayarlı e-posta oluşturma (5 adet), Varis Kullanıcılara ücretsiz not erişim hakkı (3 kişi) (Hangi Varis Kullanıcıların notlara ücretsiz olarak erişebileceği kullanıcı tarafından belirlenir) hizmetlerini kapsamaktadır.
 • Tam Paket (50 ABD Doları): Not oluşturma (Sınırsız), Varis Kullanıcı atama (Sınırsız), Kayıp Bildirimi Oluşturma (Sınırsız), Son Mesaj özelliği için Telefon Listesi Oluşturma (50 kişi), Gelecek için zaman ayarlı e-posta oluşturma (20 adet), Varis Kullanıcılara ücretsiz not erişim hakkı (Sınırsız)
 • Platforma tutulan notlar, kullanıcıya bir şey olması halinde sistemde özel olarak bir Varis Kullanıcı seçilmişse yalnızca o Varis Kullanıcı/larla paylaşılır. Eğer herhangi bir Varis Kullanıcı seçilmemiş ise notlar daha önceden onayları alınmış tüm Varis Kullanıcılar tarafından görüntülenebilecektir.
 • Kullanıcı, bir Varis Kullanıcısı tarafından kendisi hakkında kayıp bildiriminde bulunulabileceğini peşinen kabul eder. Kullanıcı kendisi hakkında bir Varis Kullanıcı tarafından kayıp bildiriminde bulunulursa platform tarafından bu bilginin doğruluğunu teyit etmek amacıyla gönderilen e-postaya en geç 72 saat içinde yanıt vermelidir. 72 saatlik bu süre daha sonra kullanıcı tarafında profil sayfasına girilerek değiştirilebilmektedir. Kullanıcı, kendisine gönderilen e-postanın doğruluğu hakkında sistem tarafından otomatik olarak belirlenmiş olan 72 saatte ya da profilde kendisinin belirleyeceği süre içinde sisteme bir değerlendirmede bulunmazsa tuttuğu notların platform tarafından sisteme tanımladığı Varis Kullanıcıların bilgisine sunulacağını kabul eder. 
 • Birden çok sayıdaki Varis Kullanıcı aynı kullanıcı hakkında platforma kayıp bildiriminde bulunursa o kullanıcı kendisine gönderilen teyit e-postasına olumsuz yanıt verse dahi kayıp bildiriminin doğru olup olmadığı kayıtlı tüm Varis Kullanıcıların değerlendirmesine sunulur.
 • Kullanıcı, platformun kural ve işleyişi çerçevesinde tutulan notların Varis Kullanıcılarla paylaşılması halinde şirketten herhangi bir talepte bulunamaz veya şirketi şikayet edemez.
 • Kullanıcı, platforma aldığı notlar üzerinde, Şirket'in herhangi bir müdahale hakkı olmadığını peşinen kabul eder.
 • Kullanıcıya bir şey olduğunun platform tarafından teyit edilmesi halinde Varis Kullanıcılar notlara kayıp teyit tarihinden itibaren 5 (beş) yıl boyunca erişebilirler. Bu süre içinde okunmayan notlar silinir.
 • Kullanıcı, platforma alacağı notların bağlı bulunan ülkenin (Türkiye Cumhuriyeti Devleti) birliğine, bütünlüğüne, halkının tamamının veya bir bölümünün yaşam hakkına tehdit oluşturur nitelikte olmadığını, bu notların yasalarla belirlenmiş şartlar dahilinde bağlı bulunulan ülkenin kolluk kuvvetleri tarafından denetlenebileceğini peşinen kabul eder.
 • Kullanıcı herhangi bir tarihte, platforma aldığı notların ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinin silinmesini ve/veya yok edilmesini isterse bu talebini Şirket'e kanunun öngördüğü şekil şartlarına uygun biçimde iletecektir.
 • www.bikenar.net ‘te hesap açmak, not bırakabilmek veya not okuyabilmek için belirlenmiş alt yaş sınırı on üç’tür. (13) 13 yaşından küçük çocuklar www.bikenar.net ‘e üye olamaz ve hizmet satın alamaz.
 • Platform, Kullanıcı ve Varis Kullanıcının sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak kullanıcı yaşını yanlış yazmamışsa bundan dolayı şirkete hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemez.

 

Kullanıcı ile iletişim 

Şirket'in kullanıcı tarafından Platform'a kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen iletişim adresleri üzerinden kullanıcıya iletişim, yeni ürünlerle, sistem geliştirmeleri ile ilgili bildirim ve diğer amaçlarla ulaşma ve e-posta gönderme hakkı bulunmaktadır.

Kullanıcı işbu Sözleşme'yi kabul etmekle aksine bir bildirimi olmadığı müddetçe Şirket'in kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir. Kullanıcı, hesap ayarları üzerinden veya kendisine gönderilen e-postada yer alan "Listeden çıkmak istiyorum" bağlantısını kullanarak e-posta listesinden çıkabilir.

Platform, kullanıcının kendisinin ve Varis Kullanıcılarının platformdaki iletişim bilgilerinin tam ve güncel olduğunu kabul eder ve işleyişini bu bilgiler üzerinden yürütür. Kullanıcının ve/veya Varis Kullanıcılarının iletişim bilgilerindeki yanlışlık, eksiklik veya güncel olmamasından kaynaklı oluşabilecek aksaklıklardan Platform sorumlu tutulamaz.

Yükümlülükleriniz 

Aşağıda yer alan yükümlülüklerin kullanıcı tarafından ihlali halinde Şirket, üçüncü kişiler nezdinde olanlar dahil, herhangi bir zarara uğradığında, bu zararı kullanıcıya rücu edebilir veya zararın karşılanması için hukuki işlem ve eylemlerde bulunabilir, gerektiğinde kullanıcıyı bilgilendirmek kaydıyla hesabı askıya alabilir veya kapatabilir.  

 1. Platforma kullanıcı tarafından girilen bütün kişisel veriler doğru ve güncel olmalıdır.
 2. Şirket tarafından talep edildiği takdirde kullanıcıya ait kişisel verilerin onaylanabilmesi gerekmektedir.
 3. Kullanıcının kişisel verilerinde bir değişiklik olması halinde platformdaki ilgili kısımların güncellenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde söz konusu bilgilerin doğru olduğu kabul edilecektir.
 4. Bu nedenle platform, kullanıcının; 
  • Güçlü ve güvenli bir şifre seçtiğini,
  • Şifreyi güvende ve gizli tuttuğunu,
  • Güvenlik amacıyla kullanıcının şahsi cep telefonuna gönderilen onay SMS’lerinin platform ile eşleştirilmesi sürecine bu işlemin kullanıcının kendisi tarafından yapıldığını,
  • Hesabın herhangi bir kısmını başkasına vermediğini ve bu kapsamda
  • Yasalara ve Sözleşme'ye uyduğunu kabul etmektedir.
 5. Bütün makul önlemler alınmasına rağmen hesabın ilgisiz kişilerce ele geçirilmesi veya kullanıcının elinde olmayan sistemsel sebepler dışında hesap ile ilgili yapılan her türlü eylemden kullanıcı sorumludur.
 6. Kullanıcı, Platformda en az 3 Varis Kullanıcı sayısına ulaşıp not tutmaya başlayabilmek için aynı cep telefon numarasından sahte hesaplar açamaz. Bu durumun tespit edilmesi halinde şirket ilgili kullanıcının hesabını askıya alma veya silme hakkını saklı tutar.
 7. Kullanıcı, Platformda, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında suç sayılabilecek hakaret, iftira, tehdit vb. nitelikteki içeriklere yer veremez.
 8. Kullanıcı, hukuka aykırı veya suç teşkil eden eylemleri ve organizasyonları teşvik eden ve destekleyen içeriklere yer veremez.
 9. Kullanıcı, kandırma, şaşırtma, haksız kazanç elde etme veya sair sebeplerle birden fazla hesap açamaz, hesabını satışa koyamaz ve başkalarına kendi yararlarına veya üçüncü kişi yararına kullandıramaz.

Madde 8- Teslimat Prosedürü 

Teslimat: 

Platformda tutulmuş notlar gerekli şartlar oluştuktan ve Varis Kullanıcıların ilgili ödemeyi yapmasının ardından www.bikenar.net üzerinden Varis Kullanıcılarla paylaşılır.

Gerekli tüm şartlar oluşmuş ya da yerine getirilmiş olmasına rağmen Varis Kullanıcılar notlara ulaşamıyorsa bu gibi teslimat problemleri müşteri hizmetlerine info@bikenar.net e-posta adresi kullanılmak sureti ile şirkete derhal bildirilmelidir.

Kullanıcı platforma ne not almışsa Varis Kullanıcılara da o notlar açılır. Varis Kullanıcı, kullanıcının kimlere not bıraktığını ya da kimlere ne not bırakıldığını şirkete soramaz veya bu konuda bir talepte bulunamaz. Bu gibi talepler söz konusu olacak olursa kullanıcılar ve Varis Kullanıcılar bu taleplerin karşılıksız bırakılacağını peşinen kabul ederler. 

Madde 9- Ürün İade ve Cayma Hakkına İlişkin Prosedürü 

Hizmet İade: Kullanıcı, platformdan peşin ödemeli not bırakma hizmetine dair ödemeyi yaptıktan sonra en geç 14 gün (on dört gün) içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi kullanıcının ödemeyi yaptığı günden itibaren başlar.

İlgili ödemeyi yaparak platformda kendisine bırakılan notlara erişim hakkı kazanmış olan Varis Kullanıcının cayma hakkı yoktur. Eğer Varis Kullanıcı bir cayma talebinde bulunursa kendisine ödeme yapılmaz. Varis Kullanıcının kendisine bırakılmış olan notu, az bulma ya da beğenmeme nedeniyle şirkete itiraz etme hakkı yoktur. Çünkü şirket, kullanıcı platforma ne bırakmışsa Varis Kullanıcıya onu teslim eder.

Kullanıcının 14 gün içerisinde cayma hakkını kullanması halinde şirket, cayma bildirimini içeren e-postanın kendisine ulaşmasından itibaren en geç on gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve varsa kullanıcıyı borç altına sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeden iade edecektir.

 

Şirkete ulaşan cayma talebi iş bu sözleşmede belirtilen koşulları sağladığı takdirde iade olarak kabul edilir, geri ödemesi de kullanıcı kredi kartına/hesabına yapılır. Kredi Kartına yapılan iadelerin kredi kartı hesaplarına yansıma süresi ilgili bankanın tasarrufundadır.

 

Hizmet satın alma işlemi kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü şu şekilde uygulanacaktır:

 • Kullanıcı hizmeti kaç taksitle satın alma talebini iletmiş ise, Banka da kullanıcıya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. Şirket, bankaya hizmet bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların kullanıcının kredi kartına iadesi durumunda konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır.
 • Kart ile alınmış hizmetin iadesi durumunda şirket, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği kullanıcıya nakit para ile ödeme yapamaz. Kredi kartına iade, kullanıcının Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.

Madde 11- Gizlilik 

Kullanıcı tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile şirkete bildirdiği bilgiler şirket tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır.

Şirket bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde şirket kendisinden istenen bilgiyi eğer elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir.

Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz. Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.

Kullanıcıya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca şirket tarafından standart hizmet teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni hizmetler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri kullanıcıya kendi onayı sonrasında gönderilebilir. 

Madde 12- Uyuşmazlık Durumunda Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri: İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Şirket’in yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 

Hizmet alımının gerçekleşmesi durumunda Kullanıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. …/…/… 

Madde 13 – Bildirimler ve Delil Sözleşmesi 

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, Kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-posta aracılığıyla yapılacaktır. Kullanıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda www.bikenar.net'in resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

BiKenar.net 

İletişim Linki: https://www.bikenar.net/?sayfa=iletisim

Adres: Kayalar Mahallesi 6030 Sokak No:3/18 D4 Blok No:29 20085 Merkezefendi/Denizli